Künye

TARİHÇE

Özgür Gelecek’in bugünkü duruşunun ilk temelleri; 68 devrimci gençlik hareketinin içinden doğdu. Yığınların baskı, sömürü ve zorbalığa karşı mücadelesi geliştikçe o da gelişti büyüdü.

71 Cuntası sonrası kitle hareketinin yeniden toparlanmasıyla 1978 yılında “Partizan” olarak yayın hayatına başladı. 80 darbesiyle yayın akışı bir süreliğine kesilsede1988’den itibaren “Yeni Demokrasi” ismiyle yeniden gerçeğin peşindeki mücadelesine kaldığı yerden devam etti.

1993’den 2001 yılına kadar “Özgür Gelecek” ismiyle türlü baskı, gözaltı ve tutuklamalara rağmen, halkın haber alma hakkını savunarak, kitlelerin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin sesi olarak kavgasını sürdürdü.

2001’den 2011 yılına kadar “İşçi-Köylü” ismiyle nihayetinde bu tarihten sonra yeniden “Özgür Gelecek” adıyla kesintisiz bir şekilde devrimci, sosyalist basın geleneğinin bir halkası olmayı sürdürdü.

YAYIN POLİTİKASI

Özgür Gelecek;

İşçi sınıfı ve köylülerin, ezilen Kürt ulusunun, Alevilerin;  kadınların, LGBTİ+ların, hor görülen, yok sayılan tüm azınlık ve inançlardan kimlik ve cinsel yönelimlerden toplumsal kesimlerin demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin sesi ve soluğudur!

Özgür Gelecek, sosyalist bir çizgide, halkın haber alma hakkını savunur. Tarihin bir yandan kaydedici tanığı diğer yandan doğrudan sanığı durumundadır. Savunduğu yayın çizgisi üzerinden tarihin akışına, güncel-siyasal gelişmelere tepkisini gösterir, taraf olur.

Özgür Gelecek, haberde objektiftir ancak savunduğu dünya görüşü itibariyle ezilenlerden yanadır. Her türlü sömürü ve zulüm düzenini acımasızca eleştir.

Özgür Gelecek gerçeğin yalnızca yığınların dolaysız pratiğinden ortaya çıkan gerçeğin peşindedir. Sadece gerçeğin öğrenilmesi ve bilince çıkarılması, emekçi yığınları kurtuluşa götürür.

Çünkü Gerçekler Devrimcidir!

Özgür Gelecek senin sesindir!

Başa dön tuşu