Güncel

“6-7 Eylül Pogromu’nu Düzenleyen Faşist Devletten Hesap Soracağız!”

HBDH yaptığı yazılı açıklamayla 6-7 Eylül Pogromu'nu düzenleyen faşist devletten hesap soracağını söyledi

Halkların Birleşik Devrim Hareketi Yürütme Komitesi 6-7 Eylül Pogromu’na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yürütme Komitesi, TC’nin, ilk kuruluşundan bugüne Teşkilatı Mahsusa geleneğinin takipçisi olduğunu ve kuruluş kodlarını ulus inşasını belirleyenin bu olduğuna dikkat çekildi. Soykırım ve pogromların, asimilasyon ve tekçiliğin, Türklük inşası ve ulus devlet oluşumunun harcı yapıldığı söylenen açıklamada “Bu temelde, Ermeni Soykırımı, zorla mübadele, varlık vergisi vb. ile adım adım Ermeni, Rum ve diğer Müslüman olmayan halklar katledilmiş, yerinden yurdundan sürülmüş, mallarına mülklerine el konulmuştur. 6-7 Eylül Pogromu ise onca katliamdan ve soykırımdan sonra geride kalanlar için yine devlet eliyle örgütlenmiştir” denildi.

tkp.ml sitesinde yer alan açıklamada şu vurgular yapıldı:

“6-7 Eylül, kendiliğinden sokağa dökülen yığınların öfke patlaması değil baştan sona, devlet tarafından özenle hazırlanmış bir pogromdur. Bindirilmiş kıtalar ortaya sürülmüş ve sınırları devlet tarafından belirlenmiş bir katliam sahneye konulmuştur.

(…) asimilasyon ve Türkleştirme planı sadece Müslüman olmayan halklara karşı uygulanmadı. Kürt halkı da tekçi ve asimilasyoncu cumhuriyeti sorguladığı, ulusal kimliği ile var olmak istediği her kesitte, büyük katliamlarla karşı karşıya kaldı, kalıyor. Diğer halklar gibi topraklarından sökülüp atılamayan, yok edilemeyen Kürt halkı, kimliği ile var olmak için ayağa kalktığı her isyanda, TC’nin soykırım, pogrom ve katliamlarla genetik koda dönüştürdüğü tekçiliğine çarptı.

Faşist Türk devleti, Kürt özgürlük mücadelesinde, Kürt devriminde, kendi yok oluşunun dinamiğini görüyor. Bundan dolayı 40 yıldır, Kürt halkına karşı amansız bir savaş yürütüyor. Bugün faşist Erdoğan iktidarı, birinci önceliği olarak, dört parça Kürdistan’da, Kürt halkının kazanımlarını hedefe koymuş durumda. Kürdistan’ı aralarında pay etmiş olan diğer bölge devletleriyle, Kürt halkına karşı kirli ittifaklar geliştirerek, yetmedi ihanetçi KDP çizgisinin desteğini de alarak, G. Kürdistan’da ve Rojava’da işgal saldırılarını derinleştirmeye çalışıyor. Emperyal hayallerini, bölgede Kürt düşmanlığı üzerinden yaşama geçirmenin politikasını yapıyor.

Faşist TC’nin konumlanışı, bugün Kürt halkı başta olmak üzere bölge halklarına karşı savaş içerisinde bir konumlanıştır. O, yayılmacı ve işgalci siyasetini sürdürmeksizin, tekçi-inkarcı ve asimilasyoncu karakterini korumaksızın, halkların bugününe ve geleceğine kan doğramaksızın kendisini var edemez. Halkların kendi kimlikleri ile özgürce yaşamaları, faşist TC’nin üzerine oturduğu temeli sarsacaktır. Türk işçi ve emekçileri, faşist devletin beka sorununu kendi bekaları olarak kabul ettikleri müddetçe, sınıf düşmanlarıyla aynı safta, ezilen halklara karşı tutum almış olacaklardır. Oysa Türk işçi ve emekçilerin, egemen güçlerle ne kavgaları ne de davaları birdir.

İşgalci Türk devletinin yok ettiği veya yok saydığı halklar sorunu, faşizmi yıkacak temel dinamiklerden biridir. TC’nin red ve inkarcı, asimilasyoncu karakteri sürdüğü müddetçe, ulusal kimliği ile özgürce yaşamak isteyen Kürt halkının tepesine bombalar yağdığı müddetçe Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri, özgür olamaz. Yine Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri, kendisini baskı ve tahakküm altına alan, alınterini gaspeden burjuva-faşist devlete karşı, kaderini Kürt halkıyla birleştirmeksizin, sömürünün olmadığı bir dünya için savaşamaz. Türkiye halkları, bugün faşist devlete karşı soykırım ve katliamların hesabını sorma bilincini yüklenmiş olarak, Kürdistan’daki savaşa karşı sesini yükseltmeli ve Kürt halkıyla birleşik devrimi mücadelesini büyütmelidir. Bu coğrafyanın soykırım ve katliamlardan oluşan tarihini, ancak bu şekilde ters yüz edebilir ve halkların baharı olan devrime yürüyebiliriz.

Birleşik devrim güçleri olarak, bulunduğumuz her alan ve savaş cephesinde, 6-7 Eylül Pogromu’nda katledilenlerin hesabını sormak, halkların acılarını dindirmek için faşizme karşı mücadeleyi yükselteceğiz.”

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu