DünyaGüncel

ÇEVİRİ | FKP MK: Filipin devrimi gelişmeye devam edecek

Filipinler Komünist Partisi’nin Merkez Komitesi, mücadelelerinin 52. yılına dair bir açıklama yayınladı.

Filipinler Komünist Partisi’nin 52’inci kuruluş yıldönümünde, Merkez Komite, bir yazı yayınlayarak devam eden mücadeleyi ve tüm parti kadrolarını selamladı. “Halkın savaşını ilerletmek için güçlerini, cesaretlerini, yeteneklerini ve yaşamlarını özverili bir şekilde feda eden Filipin devriminin tüm yiğit şehitlerine ve kahramanlarına en içten devrimci selamlar” diyerek başlayan açıklamada şunlar ifade edildi:

“Filipinler Komünist Partisi (CPP) Merkez Komitesi, tüm kadrolarını ve üyelerini, Yeni Halk Ordusu’nun (NPA) tüm Kızıl savaşçılarını ve komutanlarını, tüm devrimci güçleri ve Filipin halkının geniş kitlelerini tüm fedakarlıklar için selamlıyor. Faşizme ve zorbalığa son vermek, özgürlük ve demokrasiye ulaşmak için mücadelesini kesintisiz bir biçimde sürdürüyor.

Zalim Duterte, sayısız savaş suçlarından ve insanlığa karşı suçlardan sorumludur. Polis ve askeri katliamlar ve yargısız infazlar, keyfi tutuklamalar ve kaçırmalar, işkence ve hapis cezaları yüzsüzce ve artan sıklıkta işlenmektedir. En acımasız suçlar gecenin köründe, özellikle kırsal kesimde köylü kitlelerine ve ulusal azınlık halkına karşı işleniyor.

Duterte, yolsuzluk ve yağma rejimini güçlendirmek için tüm hükümeti ve tüm ülkeyi askerileştirdi ve faşistleştirdi. Terörle Mücadele Yasasını çıkararak tüm ulusu fiilen sıkıyönetim altına aldı. Aslında bu, Duterte’ye tüm muhalifleri susturmak amacıyla halkın demokratik haklarını bastırmak için tüm devlet mekanizmasını kullanma konusunda neredeyse sınırsız yetkiler veren bir devlet terörizmi yasasıdır.

Duterte, zalim rejimini sürdürmek için karşı-devrimci devletin tüm güçlerini kullanıyor. Duterte, daha fazla zenginlik ve gücü artırmayı, Duterte siyasi hanedanının geleceğini güvence altına almayı ve suçlarından dolayı cezai kovuşturmadan kaçınmayı hedefliyor.”

Açıklamanın devamında, faşist Duterte yönetiminin rejimini ayakta tutmak adına Filipin halkına yeni vergiler, yasaklar ve zulümler yüklediği vurgulanarak şunlar söylendi:

“Duterte rejimi, emperyalizmin, feodalizmin ve bürokratik kapitalizmin kötülüklerinin somutlaşmış halidir. Covid-19 salgınına yanıt vermedeki neoliberal, askerileştirilmiş ve destansı başarısızlığı, yolsuzluğu, dış borçlanmaya aşırı bağımlılığı, insanların sağlık hizmetlerine öncelik vermeyi reddetmesi ile Filipin halkının sosyal krizini ve acılarını ağırlaştırmaktan ve ekonomik refahlarını tamamen göz ardı etmek dışında bir şey yapmamıştır.

Filipin halkının sosyoekonomik koşulları, Duterte rejiminin borç ödemelerini finanse etmek için halka yeni vergiler empoze etme planlarıyla önümüzdeki yıl daha da kötüleşecek. Duterte’nin ekonomik yöneticileri, küresel ekonomik yavaşlamanın ortasında bile yabancı tekelci kapitalistlerin sermaye yatırımlarına güvenmeye devam ettikçe işsizlik artmaya devam edecek. Kırsal kesimde, köylüler, yüksek toprak rantı ve yüksek üretim maliyetleri, toprak gaspı ve büyük şirket çıkarlarının saldırıları nedeniyle iflasa sürükleniyor.

Duterte, ayaklanmayı önleme ve dostlarının ve oligarklarının altyapı projelerinden gelen komisyonlara öncelik veriyor. Salgına verilen yanıt, beceriksiz ve aşı satın alma konusundaki başarısız planlardaki yolsuzluklarla dolu. Rejim aşıların satın alınması için yalnızca 2 milyar bütçe ayırırken, sadık generallerini memnun etmek için Yerel Komünist Silahlı Çatışmayı Sonlandırmak için Ulusal Görev Gücü’ne (NTF-ELCAC) 19 milyar Euro verildi. “AFP modernizasyonu” için 33 milyar tahsis ederken, halk eğitim ve sağlık sistemlerini modernize etmeye yönelik acil ihtiyaç için ‘0’ tahsis etti.

Duterte, kitlelerin gönüllü ve gönülden desteğine sahip değil. Destek olarak iddia ettiği ve tasarladığı şey, aslında, ordunun ve polisin sivil hayatın neredeyse tüm yönlerini istila etmesinden korkarak zorla itaat ve itaattir.”

Duterte’nin FKP’ye bağlı Yeni Halk Ordusu gerillalarına karşı yürütmüş olduğu ‘yok etme’ savaşına da değinilen açıklama şöyle sürdürüldü:

“Yeni Halk Ordusu’nun (NPA) büyümesini durdurma çaresizliği içinde, Duterte rejimi, NPA’nın gerilla cephelerine karşı odaklanmış askeri operasyonlar yürütmek için 150’ye yakın tabur (yaklaşık 50.000) savaş birliğini seferber etti. Bu birlikler ise kırsaldaki köyleri işgal ediyor ve köylü kitlelerini silahlı baskıya maruz bırakıyor.

NPA komutanlarının çoğu düşmanın taktiklerine uyum sağlamış ve gerilla bölgelerini genişletmeyi ve yeni gerilla cepheleri oluşturmayı veya mevcut gerilla cephelerini genişletmeyi başarırken, aynı zamanda köylü kitlelerinin fevkalade mücadelelerine yardım ederek desteğini güçlendirip derinleştirdi.

NPA, Bicol, Eastern Visayas, Negros ve Southern Tagalog gibi AFP’nin yoğun saldırıları altındaki bölgelerde bile askeri ve siyasi başarılar topluyor. NPA birimleri, gerilla manevrası için daha geniş bir alandan yararlandı ve kuşatma ve düşmanın kanatlarından veya arkadan taktik saldırıları yerleştirme konusunda düşmanın saldırılarını başarıyla püskürtüyor.”

“Filipin devrimi gelişmeye devam edecek”

Açıklamanın sonunda, partinin, MLM çizgisinde mücadeleye devam edeceği vurgulanarak, şöyle sonlandırıldı:

“Marksizm-Leninizm-Maoizmin sürekli incelenmesi ve uygulanması, çalışmalarının öz-eleştirel değerlendirmesi yoluyla ideolojik olarak sağlam kalır. Yeni merkezler kurarak ve yeni kadroları ve liderleri eğiterek örgütsel olarak güçlü kalır. Kitleler arasındaki köklerini derinleştirerek, kitlesel mücadelelerinde ve silahlı direnişlerinde onlara liderlik ederek siyasi güç kazanmaya devam ediyoruz. Parti, Yeni Halk Ordusunu sıkı bir şekilde kullanıyor ve AFP’nin topyekün saldırılarının üstesinden gelmesine ve onu yenmesine önderlik ediyor.

Parti, Katipunan’ın militan ve devrimci geleneğini sürdürmekten, Filipin halkının geniş kitlelerine özverili bir şekilde hizmet etmekten, güçlenerek kendi kendine güçlenmekten ve devrimci yolda sebat etmekten ve dünyadaki uluslararası komünist hareket içindeki fenerlerinden biri olarak hizmet etmekten gurur duymaktadır. Filipin halkı, haklarını savunmalarını ve ulusal özgürlük ve sosyal adalet için savaşmalarını sağladıkları ve güçlendirdikleri için Filipinler Komünist Partisi ve onların devrimci güçleriyle gurur duyuyor.

Partinin rehberliği ve liderliği ve yanlarında Yeni Halk Ordusu ile Filipin halkının geniş kitleleri, elli yıldan fazla silahlı mücadele ve devrimci direnişte ısrar etti. Onlar, devrimin yılmaz ruhuyla birleşmiş ve aşılanmıştır, asla bastırılmayacaklar!

Parti, Filipin halkının geniş kitlelerini, Duterte rejiminin terör ve kötülük hükümdarlığına karşı direnişlerinde uyandırmaya, ilham vermeye ve onlara liderlik etmeye devam edecek. Fedakarlıklar ve meşakkatli mücadeleyle, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde zafer kesindir. Filipin devrimi gelişmeye devam edecek”

Not: MK imzasıyla yayımlanan bu yazının, önümüzdeki günlerde yazılacak geniş çaplı yazının sadece ‘bir bölümü’ olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: cpp.ph

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu